مناقصات

آگهی تجدید مناقصه اسکلت ساختمان در پروژه احیاء مستقیم اقلید

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره مناقصه: ۲۹-C-۱۵۹۴۴۶-T-۱۴۰۲     –تاریخ انتشار آگهی : مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو) عنوان مناقصه : تهیه و اجرای اسکلت بتنی و سفت کاری ساختمانCanteen  در پروژه احیاء مستقیم اقلید – استان فارس شهرستان اقلید مدت زمان اجرا : ۱۳۰ روز مبلغ برآورد […]

اجرای عملیات خاکبرداری (بخش سوم گریدینگ سایت) در پروژه فولاد احیاء اقلید – استان فارس شهرستان اقلید

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره مناقصه: ۳۰-C-۱۵۹۴۴۶-T-۱۴۰۲     –تاریخ انتشار آگهی : مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو) عنوان مناقصه :اجرای عملیات خاکبرداری (بخش سوم گریدینگ سایت) در پروژه فولاد احیاء اقلید – استان فارس شهرستان اقلید مدت زمان اجرا : ۷۰ روز مبلغ برآورد : بدون برآورد […]

تهیه و اجرای اسکلت بتنی ساختمان Main Control Building در پروژه احیاء مستقیم اقلید – استان فارس شهرستان اقلید

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره مناقصه: ۲۸-C-۱۵۹۴۴۶-T-۱۴۰۲     –تاریخ انتشار آگهی : مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو) عنوان مناقصه : تهیه و اجرای اسکلت بتنی ساختمان Main Control Building در پروژه احیاء مستقیم اقلید – استان فارس شهرستان اقلید مدت زمان اجرا : ۱۸۰ روز مبلغ برآورد […]