اخبار و رویدادها

برگزاری مجمع عمومی شرکت

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در مرداد ۱۴۰۰ در محل دفتر شرکت برگزار و اعضای جدید هیات مدیره معرفی شدند.

 

معرفی مدیرعامل جدید شرکت

مراسم معارفه مدیرعامل جدید و تکریم و تودیع سرپرست سابق شرکت در شهریور ۱۴۰۰ ، با حضور مدیرعامل محترم شرکت ایریتک و مدیران و اعضای محترم هیات مدیره شرکت برگزار شد.

در این مراسم برخی برنامه ها و اهداف آتی شرکت تشریح شد.