رویداد و اخبار

۹ بهمن, ۱۴۰۲

اجرای عملیات خاکبرداری (بخش سوم گریدینگ سایت) در پروژه فولاد احیاء اقلید – استان فارس شهرستان اقلید

آگهی تجدید مناقصه عمومی

شماره مناقصه: ۳۰-C-۱۵۹۴۴۶-T-۱۴۰۲     –تاریخ انتشار آگهی : مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲

  • دستگاه مناقصه گزار: شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو)
  • عنوان مناقصه :اجرای عملیات خاکبرداری (بخش سوم گریدینگ سایت) در پروژه فولاد احیاء اقلید – استان فارس شهرستان اقلید
  • مدت زمان اجرا : ۷۰ روز
  • مبلغ برآورد : بدون برآورد اولیه – حدود ۲۶.۰۰۰ متر مکعب خاکبرداری و ۳.۵۰۰ متر مکعب خاکریزی
  • مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا تاریخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۰ : ۱۶ از طریق ایمیل TECH@PAMICCO.COM و هماهنگی با شماره ۰۲۱۸۱۲۸۲۳۲۶
  • تاریخ تسلیم اسناد مناقصه : تا تاریخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۰ : ۱۶ به آدرس تهران – بالاتر از میدان ونک ، نرسیده به خیابان میرداماد ، خیابان عطار پلاک ۶ طبقه پنجم جنوبی–کدپستی۱۹۹۴۶۴۳۶۸۳ و تلفن : ۰۲۱۸۱۲۸۲۳۲۶
  • شرایط مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا سفته ظهرنویسی شده توسط صاحبان امضا مجاز شرکت – هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد – اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته ابنیه و دارای تجربه کاریارائه مدارک معتبر ثبت نام مودیان مالیاتی الزامی است – دستگاه مناقصه گزار در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد ها مختار است – به این پیشنهاد قیمت ، پیش پرداخت و تعدیل تعلق نمی گیرد – زمان اعتبار پیشنهاد ها ۳ ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه توسط مناقصه گزار-هزینه خرید اسناد معادل ۲.۵۰۰.۰۰۰ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) است که می بایست به شماره شبا ۶۴۰۱۵۰۰۰۰۰۰۱۷۷۸۸۰۰۳۳۵۲۰۲IR نزد بانک سپه به نام شرکت ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس واریز و رسید بانکی واریز وجه به همراه معرفی نامه تحویل دستگاه مناقصه گزار گردد.
,