پروژه ارفع

اطلاعات پروژه

کارفرمای اصلی: شرکت آهن و فولاد ارفع
کارفرما: شرکت بین الملی مهندسی ایران (IRITEC)
پیمانکار: شرکت ساخت و نصب صنایع و معادن پارس (PAMICCO)
شروع و خاتمه: مهرماه ۱۳۸۶ تا اسفند ماه ۱۳۸۷
محل اجرا: ایران – استان یزد – کیلومتر ۲۰ جاده اردکان_نائین- مجتمع گندله سازی اردکان

درباره پروژه

شرکت آهن و فولاد ارفع با هدف تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال احداث یک واحد احیاء مستقیم به روش میدرکس را بصورت EPC به کنسرسیوم ایریتک – ایراسکو واگذار نمود که عملیات اجرایی توسط شرکت پامیکو انجام گرفت. محل احداث این کارخانه کیلومتر ۲۰ جاده اردکان – نائین در مجتمع گندله سازی اردکان می باشد .

عملیات اجرایی سیویل این پروژه به شرکت پامیکو به عنوان پیمانکار واگذار گردید. این پروژه شامل یک واحد احیاء مستقیم به روش میدرکس، واحد اکسید آهن و سیستم جمع آوری و انتقال آهن اسفنجی می باشد.