طرح احیاء مستقیم فولاد خراسان (مدول B)

اطلاعات پروژه

کارفرمای اصلی: شرکت ایمپادکو
کارفرما: شرکت بین الملی مهندسی ایران (IRITEC)
پیمانکار: شرکت ساخت و نصب صنایع و معادن پارس (PAMICCO)،
شروع و خاتمه: بهمن ماه ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۸۹
محل اجرا: ایران – استان خراسان رضوی – شهر نیشابور- مجتمع فولاد خراسان

درباره پروژه

این پروژه به منظور تولید آهن اسفنجی و تغذیه کوره های قوس الکتریکی در بالا دست فولاد سازی ایجاد گردید . ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی علاوه بر مدول اول به روش میدرکس تولید خواهد کرد . اجرای پروژه طی قراردادی بصورت کلید در دست (Turn key) . از جانب شرکت مجتمع فولاد خراسان به کنسرسیوم ایریتک – ایرسکو واگذار گردید محل احداث کارخانه در جوار مدول اول و مجتمع فولاد خراسان در ۲۰ کیلومتری شهرستان نیشابور قرار دارد.

عملیات اجرایی سیویل زود هنگام توسط شرکت پامیکو در تاریخ ۱۰/۱۲/۸۴ آغاز و در ادامه آن کلیه عملیات اجرایی شامل عملیات سیویل و نصب تجهیزات مکانیکی ، برقی و ابزار دقیق طی موافقتنامه ای مورخ ۱۴/۱۱/۸۵ به شرکت پامیکو واگذار گردید.