رویداد و اخبار

۱۱ بهمن, ۱۴۰۲

پامیکو پیمانکار منتخب در مناقصه تجهیزات برقی فولاد قائنات

طی برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نصب روشنایی و Socket های سالن فولاد سازی قائنات توسط کارفرما، شرکت پامیکو به عنوان مجری کار منتخب گردید.

,